Fall, Fail, Matter

Fall, Failed, Matter er en fotoserie produsert og vist som en del av Hagemanns separatutstilling ved

Vestfold Kunstsenter i Tønsberg. Serien har senere blitt vist på Kunstnernes Hus og

Kunstnerforbundet i Oslo. Fotoene består av iscenesatte situasjoner med flere menneskelignende

skulpturer og ett skulpturlignende menneske. Hagemann tematiserer her materialitetens fornyede

aktualitet i kunsten, i lys av kvinnens posisjon i kunsthistorien. Arbeidene utforsker også

mulighetene for å omformulere forholdet mellom subjekt og objekt i kunsten.