Still Life With Bottle

Elna Hagemann og Malin Bülow hadde kroppen som utgangspunkt i sin felles utstilling på SOFT galleri i 2018. Hagemann arbeidet med kroppen et som performativt objekt i iscenesatt fotografi og som inspirasjon til abstrakte skulpturer i plast og tekstil.

I fotoserien “Still Life With Bottle. (A study of the light, colours and shapes in Morandi ́s paintings, while acting as a bottle)” iscenesetter Hagemann seg selv i ulike positurer og kostymer, som et objekt i et maleri. Dette føyer seg inn i en kunstpraksis for Hagemann, der hun med både absurditet og alvor søker å nærme seg kunsthistorien. Fotoene hentyder til fastlåste og undertrykkende situasjoner som kvinnen strever med å komme seg fri fra. Hagemann viste også en større skulptur. Her så hun på forventningene til både kvinnerollen og det tekstile materialet som noe mykt og bevegelig, og omformet det til hard plast. Formen opererte dermed i paradokset mellom utflytende og fastfrosset, og henspilte også på grenseløse kroppslige tilstander.


Oversiktsbilde fra utstillingen; performancearbeid av Malin Bülow, fotoserie og skulpturer av Elna Hagemann


Still Life With Bottle. (A study of the light, colours and shapes in Morandi ́s paintings, while acting as a bottle). Fotoserie.Dark Dipped. Skulptur.


His outlines are shaky, his colours are pale, his choice of subject matter is repetitive and utterly lacks

all initiative. Skulptur,